Sektor
Firma Rehberi
Hosting
Sitenize Free Web Counter bedava ücretsiz sayaç
Artık sizinde web sayfanızda counteriniz olacak, formu eksiksiz doldurup gonder e tiklayarak aninda counteriniz aktif olacak....
Adınız
Soyadiniz
Email Adresiniz
Counterin Koyulucagi Web Adresi (Örnek http://www.webservis.gen.tr/ )Bu sekilde olmasi gerekir. Mutlaka Doldurulması Geregir.
Counter Başlangıç Numarasi Doldurulmazsa " 0 " Alinir.
Counter Kodu: Mutlaka Doldurmasi Gerekir Aşagıdaki listeden seçiniz.
Counter Kodunuzu Buaradan Seçiniz
simple, no frame, digit style A
Counter Kodu:1
digit style C,display comma if more than 3 digits
Counter Kodu:60
digit style B
Counter Kodu:13
digit style D
Counter Kodu:15
frame with default frame-color and thickness
Counter Kodu:2
digit style B
Counter Kodu:61
digit style E,frame-thickness=0,white transparent
Counter Kodu:16
red frame with default thickness
Counter Kodu:17
change green digit-color to FF7700
Counter Kodu:26
Gray frame color
Counter Kodu:27

A hidden counter is here
Counter Kodu:3
df=sample.dat&sh=F

countdown,Year 2000 implied from web server time
Counter Kodu:4
display=countdown&ft=0&dd=cd&negate=T

countdown from GMT to Year 2000
Counter Kodu:5
display=countdown&dd=cd&timezone=GMT+0000

countdown to Year 2000, show the from date(sfd) below
prgb (pen RGB) can be used to change the sfd color
Counter Kodu:6
cdt=2000;1;1;0;0;0&sfd=T&prgb=0000ff&dd=cd

countdown from GMT to Year 2000
Counter Kodu:7
display=countdown&dd=cd&timezone=GMT+0000&sfd=T&prgb=0000ff

countdown from New York to Year 2000
Counter Kodu:8
display=countdown&dd=cdr&timezone=GMT-0500&sfd=T

countdown to a specific date 8 AM, Feb 1 2000
Counter Kodu:9
cdt=2000;2;1;8;0;0&sfd=T&dd=cdd&ft=2

countdown from GMT-0500 to Year 2000
Counter Kodu:10
display=countdown&dd=cd&timezone=GMT-0500&sfd=T&prgb=0000ff

countdown to past Feb 1 1998
Counter Kodu:11
cdt=1998;2;1;8;0;0&sfd=T&dd=cd&ft=2&negate=T

No datafile specified with df ,therefore, random digits will be displayed
Counter Kodu:12
ft=0

digit style B
Counter Kodu:13
df=sample.dat&dd=B

digit style C,display comma if more than 3 digits
Counter Kodu:14
df=sample.dat&dd=C&comma=T

digit style D
Counter Kodu:15
ft=3&df=sample.dat&dd=D

digit style E,frame-thickness=0,white transparent
Counter Kodu:16
trgb=ffffff&ft=0&df=sample.dat&dd=E

red frame with default thickness
Counter Kodu:17
df=sample.dat&frgb=ff0000

Hidden counter
Counter Kodu:18
df=sample.dat&sh=F

literal string with comma
Counter Kodu:19
lit=94032048040320&comma=T&dd=D&ft=2

literal string, make black transparent
Counter Kodu:20
lit=0123456789,:-ap&tr=T&dd=D&ft=2

frame color can be Red,Green and Blue triplets
Counter Kodu:21
lit=0123456&frgb=0;0;255

frame color can be hex as well,using blue here
Counter Kodu:22
lit=0123456&frgb=0000ff

change green digit-color to default pen color
Counter Kodu:23
lit=1234567&chcolor=T

change green digit-color to red
Counter Kodu:24
lit=1234567&srgb=00ff00&prgb=ff0000

change green digit-color to yellow
Counter Kodu:25
lit=1234567&srgb=00ff00&prgb=ffff00

change green digit-color to FF7700
Counter Kodu:26
lit=1234567&srgb=00ff00&prgb=ff7700

Gray frame color
Counter Kodu:27
lit=1234567&frgb=c0c0cc0&dd=cd

NavyBlue frame color
Counter Kodu:28
lit=1234567&frgb=000080&dd=C

show time (12 hr format)
Counter Kodu:29
display=clock

show time (12 hr format) don't pad hr with zero
Counter Kodu:30
display=clock&pad=F

show time (24 hr format)
Counter Kodu:31
display=clock&tformat=24

show time of Dhaka (GMT+0600),Bangladesh
Counter Kodu:32
display=clock&timezone=GMT+0600

show date (MM-DD-YY)
Counter Kodu:33
display=date&dd=cdr&ft=2

show date (DD-MM-YY)
Counter Kodu:34
display=date&dformat=ddmmyy

show date (DD-MM-YYYY) use YYYY to show full year
Counter Kodu:35
display=date&fy=T&dd=cd&dformat=ddmmyyyy

show date (DD-MM-YY) use fy to show full year
Counter Kodu:36
display=date&fy=T&dd=cd&dformat=ddmmyy

make the green color transparent,no frame
Counter Kodu:37
ft=0&df=sample.dat&trgb=00ff00

make the black color transparent,frame-thickness=2
Counter Kodu:38
ft=2&df=sample.dat&trgb=000000

make the black color transparent,change green color to a shade of gray,frame-thickness=2
Counter Kodu:39
srgb=00ff00&prgb=101010&ft=2&df=sample.dat&trgb=000000

make the black color transparent,change green color to a shade of gray,frame-thickness=0
Counter Kodu:40
srgb=00ff00&prgb=101010&ft=0&df=sample.dat&trgb=000000

display Lenna's image wrapped with a nice frame
Counter Kodu:41
display=image&dd=D&image=lenna.gif&frgb=8B6508&ft=20

composite the counter at location 3,95 of the image
Counter Kodu:42
display=image&ft=0&image=peng.gif&df=sample.dat&incr=T&xy=3;95&comma=T

composite the counter at the center of the image
Counter Kodu:43
display=image&ft=0&image=lenna.gif&dd=D&lit=1234&incr=T&align=center

composite the counter left justified
Counter Kodu:44
display=image&ft=0&image=lenna.gif&dd=D&lit=1234&align=left

composite the counter right
Counter Kodu:45
display=image&image=lenna.gif&incr=F&ft=0&lit=1234&align=right&dd=D

rotate 270 degrees. Note, degrees are implied here
Counter Kodu:46
ft=0&df=sample.dat&rotate=T&dd=D

rotate 180 degrees
Counter Kodu:47
ft=0&df=sample.dat&dd=D&degrees=180

rotate 90 degrees
Counter Kodu:48
ft=0&df=sample.dat&degrees=90&dd=D&prgb=ffff00